Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Cestovné poistenie

Uzavrite celoročné cestovné poistenie a ušetrite! Porovnajte si ceny cestovného poistenia online!

Krátkodobé cestovné poistenie pri cestách do cudziny viete uzavrieť za pár eur, kvalitné cestovné poistenie môže pomôcť v nejednej nepríjemnej situácii. Ak cestujete do zahraničia častejšie, môže sa vám oplatiť uzavrieť celoročné cestovné poistenie. Cestujte bezpečne kedy len chcete, naša poistná kalkulačka cestovného poistenia vám porovná desiatky ponúk poistenia za okamih:

>>> online výpočet ceny cestovného poistenia

Cestovné poistenie neváhajte ihneď uzavrieť, platí okamžite, stačí len uhradiť poistné.

  • Nezabudnite si vytlačiť a zobrať so sebou asistenčnú kartu, kde máte všetky potrebné informácie pre prípad poistnej udalosti, najmä kontaktné telefónne číslo na asistenčnú službu.

V ponuke najširší rozsah krytia:

  • liečebné náklady (aj s neobmedzeným krytím)
  • úrazové poistenie (trvalé následky + smrť následkom úrazu)
  • poistenie batožiny
  • poistenie zodpovednosti za škodu na majetku, živote a zdraví
  • poistenie storna dovolenky či omeškania letu
  • aistenčné služby